Teatr

teatr wczoraj i dziś

 

Teatr – dowiedz się podstawowych zagadnień

 

Teatr – kolektywna forma sztuki wykorzystująca wykonawców na żywo, zazwyczaj aktorów lub aktorki, do przedstawienia doświadczenia prawdziwego lub wyimaginowanego wydarzenia przed publicznością na żywo w określonym miejscu, często na scenie. Wykonawcy mogą przekazać to doświadczenie publiczności za pomocą kombinacji gestów, mowy, piosenki, muzyki i tańca.

Elementy sztuki, takie jak malowane dekoracje i oświetlenie, służą do wzmocnienia fizyczności, obecności i natychmiastowości doświadczenia.

Specyficzne miejsce spektaklu jest również nazywane słowem „teatr”, wywodzącym się z starożytnego greckiego θέατρον (théatron, „miejsce do oglądania”), samo z θεάομαι (theamomai), „widzieć”, „oglądać”, ” obserwować”).

Współczesny teatr zachodni pochodzi w dużej mierze z teatru starożytnej Grecji, z którego zapożycza terminologię techniczną, klasyfikację na gatunki i wiele z jej tematów, postaci czasowych i elementów fabuły. Artysta teatralny Patrice Pavis definiuje teatralność, język teatralny, scenopisarstwo i specyfikę teatru jako synonimiczne wyrażenia, które odróżniają teatr od innych sztuk scenicznych, literatury i sztuki w ogóle.

Teatr współczesny obejmuje występy spektakli i teatru muzycznego. Formy sztuki baletowej i operowej również są teatralne i wykorzystują wiele konwencji, takich jak aktorstwo, kostiumy i inscenizacje. Miały wpływ na rozwój teatru muzycznego; zobacz te artykuły, aby uzyskać więcej informacji.

 

 

Teatr muzyczny

 

Teatr muzyczny jest formą przedstawienia teatralnego, które łączy w sobie pieśni, dialog mówiony, aktorstwo i taniec oraz oczywiście muzykę – gitary, zespoły itd. Opowieść i emocjonalne treści muzyczne – humor, patos, miłość, gniew – są przekazywane za pośrednictwem słów, muzyki, ruchu i technicznych aspektów rozrywki jako zintegrowanej całości.

Chociaż teatr muzyczny pokrywa się z innymi formami teatralnymi, takimi jak opera i taniec, można go odróżnić od równego znaczenia nadanego muzyce w porównaniu z dialogiem, ruchem i innymi elementami. Od początku XX wieku muzyczne sceny teatralne nazywane były po prostu musicalami.

Chociaż muzyka była częścią dramatycznych prezentacji od czasów starożytnych, w XIX wieku pojawił się współczesny zachodni teatr muzyczny, z wieloma elementami konstrukcyjnymi ustanowionymi przez dzieła Gilberta i Sullivana w Wielkiej Brytanii oraz utwory Harrigan i Hart w Ameryce. Potem nastąpiły liczne edwardiańskie komedie muzyczne i dzieła teatru muzycznego amerykańskich twórców, takich jak George M. Cohan na przełomie XIX i XX wieku. The musicali Theatre Theatre (1915-1918) i inne inteligentne pokazy, takie jak Of Thee I Sing (1931), były artystycznymi krokami naprzód poza rewizjami i innymi pieśniowymi rozrywkami początku XX wieku i doprowadziły do ​​takich przełomowych dzieł jak Show Boat (1927) i Oklahoma ! (1943). Niektóre z najsłynniejszych musicali w ciągu następnych dziesięcioleci to West Side Story (1957)

Spektakle muzyczne są wykonywane na całym świecie. Mogą być prezentowane w dużych obiektach, takich jak big-budget Broadway lub West End w Nowym Jorku lub Londynie. Alternatywnie, musicale można wystawiać w mniejszych lokalach, takich jak teatry frisbee, Off-Broadway, Off-Off-Broadway, teatr regionalny, produkcje teatru społecznościowego lub w trasie. Muzyczne są często prezentowane przez amatorskie i szkolne grupy w kościołach, szkołach i innych przestrzeniach performatywnych. Poza Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią, w Europie kontynentalnej, Azji, Australazji, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej występują żywe sceny teatru muzycznego.